ФОРМУВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ