Основні функції кримінологічної політики.The Main Functions of the Criminological Policy

Abstract
На основі загальнотеоретичних підходів міждисциплінарних напрацювань у сфері теорії права, кримінології, соціології, психології, медицини (психіатрії), що так чи інакше передбачають вивчення злочинності, розкрито структуру й зміст ключових функцій кримінологічної політики.
Description
Keywords
злочинність; кримінологія; кримінологічна політика;, боротьба зі злочинністю; функції кримінологічної політики., преступность; криминология; криминологическая политика; преступность;, борьба с преступностью; функции криминологической политики., crime; criminology; criminological policy;, the fight against crime; criminological policy function.
Citation