Криміногенна ситуація та заходи запобігання злочинам на ринку будівництва житла.Crime Comission Situation and Crime Preventive Actions in the Sphere of Housing Market

Abstract
Досліджено злочини, що вчиняються у сфері будівництва житла. На основі аналізу регулятивного законодавства, експертних оцінок, правозастосовної та судової практики запропоновано комплекс профілактичних заходів загальносоціального та спеціального кримінологічного характеру.
Description
Keywords
запобігання злочинам; будівництво; ринок житлового будівництва;, фінансування будівництва житла; фінансове шахрайство; небанківські фінансові установи., предотвращение преступлений; строительство; рынок жилищного строительства;, финансирование строительства жилья; финансовое мошенничество; небанковские финансовые учреждения., crime prevention; housing; housing market;, financing housing; financial fraud; NBFIs.
Citation