Оперативно-розшукова характеристика злочинів у бюджетній сфері: теорія та практика.Оperative-Detective Characteristics of Crimes in the Budget Sphere: Theory and Practice

Abstract
Розкрито теоретичні та практичні аспекти оперативно-розшукової характеристики злочинів. Визначено зміст поняття оперативно-розшукової характеристики злочинів у бюджетній сфері.
Description
Keywords
оперативно-розшукова характеристика;, бюджет; оперативні підрозділи., оперативно-розыскная характеристика; бюджет;, оперативные подразделения., operative-detective characteristics;, the budget sphere; operational units.
Citation