Українська політико-правова доктрина як основа реформування судових і правоохоронних органів