СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ І НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З НАСИЛЬСТВОМ СТОСОВНО ЖІНОК І ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ. ISTANBUL CONVENTION AND THE LATEST APPROACH TO PREVENTING AND COMBATING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND DOMESTIC VIOLENCE

Abstract
Статтю присвячено дослідженню сучасної моделі з боротьби та запобігання насильства стосовно жінок і домашнього насильства, прийнятого та втілюваного у рамках діяльності Ради Європи крізь призму положень Конвенції про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Резюмовано, що Стамбульська конвенція є безпрецедентним та системним за своїми цілями та обсягом регулювання міжнародно-правовим актом, що спрямований на комплексне запобігання і протидію насильству стосовно жінок та домашньому насильству не лише в рамках діяльності Ради Європи, але й загалом на загальноєвропейському цивілізаційному рівні. The paper is devoted to the study of the current model for combating and preventing violence against women and domestic violence, adopted and implemented in the framework of the Council of Europe through the prism of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). Therefore the purpose of the paper is to establish the content and components of the latest mechanism for preventing and combating violence against women and domestic violence, enshrined in the provisions of the Istanbul Convention, analysis of the standards embodied in the Convention in this area, their international legal significance and consequences of implementation in national law of Council of Europe member states.
Description
Keywords
Стамбульська конвенція, боротьба з насильством стосовно жінок, Рада Європи, домашнє насильство, дискримінація, Istanbul Convention, combating violence against women, Council of Europe, domestic violence, discrimination
Citation
Collections