Психологічні та організаційні засади ґендерно обумовлених службових відносин у Національній поліції України. Psychological and organizational principles of gender-based service relations in the National Police of Ukraine.

Abstract
У дисертаційній роботі схарактеризовано теоретико історичні та методологічні засади ґендерно обумовлених службових відносин у Національній поліції України як психологічний та організаційний феномен; здійснено емпіричне вивчення ґендерних установок та ґендерно рольових стереотипів у службових відносинах поліцейських; визначено особливості їх ґендерно обумовленої взаємодії в професійному середовищі; запропоновано напрями вдосконалення ґендерно обумовлених службових відносин поліцейських. The thesis describes the theoretical, historical and methodological foundations of gendered service relations in the National Police of Ukraine as a psychological and organizational phenomenon; empirical study of gender attitudes and gender-role stereotypes in police service relations; peculiarities of their gendered interaction in the professional environment; proposed directions for improving gendered service relations of police officers.
Description
Keywords
ґендерна рівність, ґендерні стереотипи, дискримінація, ґендерна політика, ґендерний аналіз, ґендерний підхід, поліцейські, ґендерна компетентність, ґендерна культура, ґендерно обумовлені службові відносини, ґендерна ідентичність, стать біологічна, стать ґендерна, ґендерна роль, gender equality, gender stereotypes, discrimination, gender policy, gender analysis, gender approach, police officers, gender competence, gender culture, gender-based service relations, gender identity, biological sex, gender, gender role
Citation