Механізм адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх: психологічні аспекти. Меchanism of Juvenile Rights and Freedoms Administrative-Legal Regulation: Psychological Aspects

Abstract
Стаття присвячена висвітленню механізму адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх крізь призму їх психологічних особливостей. На підставі аналізу законодавства України й теоретичних праць сформульовано вимоги до елементів механізму адміністративно-правового регулювання прав і свобод неповнолітніх. This paper outlines the mechanism of juvenile rights and freedoms administrative-legal regulation through the prism of ones’ psychological peculiarities. Based on the analysis of Ukrainian legislation, academic papers, specific requirements towards the elements of the mechanism of juvenile rights and freedoms administrative-legal regulation were formulated.
Description
Keywords
адміністративно-правове регулювання, механізм, права і свободи, неповнолітні, психологічні аспекти, правосвідомість, аdministrative-legal regulation, mechanism, rights and freedoms, juveniles, psychological aspects, legal awareness
Citation