МІСЦЕ ПРОФЕСІНИХ ОЧІКУВАНЬ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІ ОСОБИСТОСТІ