МЕХАНІЗМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. INCENTIVE MECHANISMS AS A FACTOR OF ENTERPRISE EFFICIENCY INCREASING

Abstract
Досліджено вплив механізмів мотивації праці на ефективність підприємств. Встановлено, що механізми мотивації праці в умовах ринкової економіки передбачають, насамперед, особливий підхід до роботи з кадрами, що дозволяє розглядати їх у нерозривному зв’язку із сутністю проблем, що вирішуються на даному етапі, підбирати кадри відповідно до нових завдань та викликів, які ставить перед собою підприємство. Особлива увага приділяється людському фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового потенціалу підприємства, створенню ефективного механізму мотивації праці. The current state of the economy requires enterprises to increase strategic activity, which is possible in the conditions of constructing their effective incentive mechanisms for strategic management. The strategy of personnel management is a priority area for the formation of a competitive, highly professional, responsible and cohesive labor collective, which contributes to the achievement of long-term goals and implementation of the overall enterprise strategy. An effective labor incentive mechanism, an individual approach to each employee can lead to an increase in labor productivity, and as a result, to the desired goal and achieve the main mission of the enterprise - the maximum possible profit. Effectively built mechanism of motivation affects the entire process of enterprise operation, improves the results of its activities and can strengthen the position of the enterprise in the competitive struggle.
Description
Keywords
Citation
Collections