ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ