Охорона установ виконання покарань

Abstract
розглядається комплекс інженерно-технічних, електронних та організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення ізоляції засуджених. Наголошується на необхідності реформи пенітенціарної системи. Така реформа має передбачати впровадження інших видів покарань, ніж ув’язнення, щоб стимулювати виправлення засуджених і зменшити кількість злочинів у державі
Description
Тимошенко В.І. Охорона установ виконання покарань // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.327-328.
Keywords
установа виконання покарань, охорона, ув’язнені, засуджені, в’язниці, реформа
Citation