ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ HORECA У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. FEATURES OF RESOURCE MANAGEMENT IN THE HORECA SPHERE DURING THE WAR PERIOD

Abstract
З’ясовано розуміння визначення та основних цілей ресурсного менеджменту. Досліджено поняття, зміст сфери HoReCa, а також види підприємств цієї сфери. Розглянуто фактори впливу на підприємства сфери HoReCa під час воєнного стану. Проаналізовано особливості ресурсного менеджменту підприємств сфери HoReCa у воєнний період. Визначено аспекти таких особливостей ресурсного менеджменту, як забезпечення безпеки персоналу та клієнтів, раціональне використання ресурсів, управління змінами та обґрунтовано їх роль під час війни. During the war, the hotel and restaurant industry is faced with a lack of resources and the provision of quality services. Understanding the nature of resource management in conflict situations is critical to mitigating the negative impact on the HoReCa business.
Description
Keywords
ресурсний менеджмент, сфера HoReCa, ресурси, безпека персоналу, управління змінами, resource management, HoReCa sphere, resources, personnel safety, change management
Citation
Collections