ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ І СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ ЗАКОНІВ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ