Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичній підготовці здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України. Modern physical culture and health technologies in the physical training of students of higher education at the Higher Education Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Abstract
У методичних рекомендаціях висвітлено особливості застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичній підготовці здобувачів вищої освіти. Розглянуто реалізацію методичних принципів під час занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій. Схарактеризовано фітнес-програми, які ґрунтуються на різних видах рухової активності; гігієнічні вимоги та заходи безпеки під час занять з використанням сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій. Видання призначене для здобувачів закладів вищої освіти системи МВС України, слухачів курсу первинної професійної підготовки поліцейських, працівників практичних підрозділів Національної поліції.
Description
Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичній підготовці здобувачів вищої освіти ЗВО МВС України : метод. рек. / [А. Ю. Мартишко, В. В. Бондаренко, С. М. Козенко та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. 75 с.
Keywords
Здобувач вищої освіти, фізична підготовка, фізичне виховання, фізкультурно-оздоровчі технології, поліцейський, Graduate of higher education, callisthenics, Physical Education, physical culture and health technologies, policeman
Citation