МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ АУДІЮВАННЯ У НЕМОВНИХ ВН