Адвокат як захисник прав людини у кримінальному судочинстві