КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.CRIMINAL PROSECUTION AS FUNCTION OF THE CRIMINAL PROCESS

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Здійснено аналіз кримінально-процесуальних функцій як головних напрямів процесуальної діяльності учасників кримінального процесу. Розкрито роль слідчого, прокурора, оперативних підрозділів, слідчого судді в забезпеченні швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового розгляду кримінального правопорушення. Визначено кримінальне переслідування як напрям діяльності, спрямованої на викриття конкретної особи, яка має статус підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності.Проанализированы уголовно-процессуальные функции как основные направления процессуальной деятельности участников уголовного процесса. Раскрыта роль следователя, прокурора, оперативных подразделений, следственного судьи в обеспечении быстрого, полного, беспристрастного расследования и судебного рассмотрения уголовного преступления. Определено уголовное преследование как направление деятельности, нацеленной на разоблачение конкретного лица, имеющего статус подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного преступления и привлечения его к уголовной ответственности.
Description
Keywords
кримінальне судочинство; кримінальне переслідування;, оперативно-розшукова діяльність; оперативно-розшукове переслідування; підозра., уголовное правосудие; уголовное преследование; оперативно-розыскная деятельность;, оперативно- розыскное преследование; подозрение, criminal justice; prosecution; detective activity;, detective prosecution; suspicion.
Citation