ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND CONTROL OF SMALL BUSINESS

Abstract
У статті здійснено уточнення поняття «мале підприємництво», систематизовано ознаки підприємств малого бізнесу. Авторами розкрито основні особливості, переваги та недоліки функціонування малих підприємств. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення фінансової звітності, яка повинна відповідати принципу раціональності як пріоритетним принципом ведення бухгалтерського обліку і звітності на малому підприємстві. Визначено перспективи розвитку підприємств малого бізнесу в Україні. The article clarifies the concept of "small business", systematizes the features of small businesses. The authors reveal the main features, advantages and disadvantages of small businesses. The essence of small business is investigated and efficiency of this sector of economy is proved. On the basis of this, a classification is proposed that will make it possible to simplify the choice of organizational moments when creating an enterprise.
Description
Keywords
Citation
Collections