Індивідуальна профілактика злочинів

Abstract
розглядається система законодавчих, суспільних та превентивних заходів, спрямована на виявлення, усунення, нейтралізацію чи ослаблення об'єктивних та суб'єктивних факторів, які спонукають окрему особу до вчинення злочинів. Наголошується, що об’єктом індивідуальної профілактики є не вся особистість (загалом), а лише її негативні криміногенні характеристики, що детермінують вибір кримінально-караного способу поведінки. Стисло характеризуються способи індивідуальної профілактики.
Description
Тимошенко В.І. Індивідуальна профілактика злочинів // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 18: Кримінологія. Кримінально-виконавче право / редкол.: В.І.Шакун (голова), В.І.Тимошенко (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Нац. акад. внутр. справ. – 2019. – С.184-185.
Keywords
індивідуальна профілактика, злочин, особистість, переконання, примус, особистий приклад, навіювання
Citation