ЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ