ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract
Статтю присвячено висвітленню процесу інтеграції України до Європейського Союзу: аналізу історичного шляху, порівнянню думок вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, прогнозуванню можливих економічних та юридичних недоліків та переваг. Акцентовано увагу на тому, що нині спостерігається значний вплив міжнародних інтеграційних процесів на функціонування регіональних і державних систем, але й окремих спільнот і країн на їхню внутрішню політику. Автори дійшли висновку, що вступ України до Європейського Союзу – це складний вибір, що потребує ретельного аналізу всіх можливих наслідків та користі для країни.The paper is devoted to the process of Ukraine's integration into the European Union, namely, to the analysis of the historical path, comparison of opinions of domestic and foreign experts, and forecasting of possible economic and legal disadvantages and advantages. The authors analyze the economic and legislative provisions of the Association Agreement between Ukraine and the European Union.
Description
Keywords
Право Європейського Союзу, європейська інтеграція, інтеграція України в Європейський Союз, Угода про асоціацію, European Union law, European integration, Ukraine's integration into the European Union, association agreement
Citation
Collections