СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ