Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Criminal procedural and forensic bases of defense counsel's participation in criminal proceedings concerning minors.

Abstract
У дисертаційному дослідженні на монографічному рівні розглянуто кримінальні процесуальні та криміналістичні основи участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Запропоновано періодизацію розвитку нормативно-правової регламентації участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, у межах якої виокремлено такі етапи: І етап (1016–1529) – захист неповнолітніх у суді відповідав звичаєвому праву й окремим писаним актам; представником дитини в суді був батько, а також інші особи, які виконували функції представництва, поруки та захисту; ІІ етап (1529–1864) – захист неповнолітніх адвокатом, зокрема за призначенням для дітей-сиріт на безоплатних засадах; ІІІ етап (1864–1917) – захист неповнолітніх здійснював професійний адвокат, для неповнолітніх із бідних верств населення – на безоплатних засадах; ІV етап (1917–1991) – захист неповнолітніх на попередньому слідстві та в суді здійснювали професійні захисники, здебільшого за призначенням; V етап (1991–2012) – захисник брав участь у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх на підставі принципів, передбачених Конституцією України, міжнародними договорами у сфері захисту прав дітей; VI етап (з 2012 року) – сучасний розвиток нормативно-правової регламентації участі захисника в кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, обумовлений європейським вектором розвитку Української держави й урахуванням найкращих світових практик ювенальної юстиції The dissertation study at the monographic level investigated the criminal procedural and criminological bases of the defense attorney's participation in criminal proceedings against minors.
Description
Keywords
неповнолітня особа, правосуддя, дружнє до дитини, примусові заходи виховного характеру, minor, child-friendly justice, coercive educational measures
Citation
Collections