СУД ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН