ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF IN AREA OF PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT AND USE OF NATURAL RESOURCES: APPROACHES TO UNDERSTANDING. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів: підходи до розуміння

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article presents the analysis and systematization of basic scientific approaches to understanding of the administrative responsibility for violations in area of protection of natural environment and the use of natural resources. It was emphasized that the lack of a normative definition of the concept of “administrative responsibility” and its uniformly established interpretation in the doctrinal sources of administrative law has led to the establishment of a variety of scientific approaches to understanding of such responsibility for violations in area of protection of natural environment and the use of natural resources. It is determined that definitive analysis and consideration of the generic feature of the concept of “administrative responsibility” are utilized in order to separate the new and substantiate the existing concepts of administrative responsibility. Статтю присвячено аналізу та систематизації основних наукових підходів до розуміння адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Наголошено на тому, що відсутність нормативного визначення поняття «адміністративна відповідальність» і єдиного усталеного його трактування у доктринальних джерелах з адміністративного права привела до розмаїття наукових підходів до розуміння такої відповідальності за правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Визначено, що на виокремлення нових та обґрунтування наявних концепцій адміністративної відповідальності спрямовано, зокрема, дефініційний аналіз та врахування родової ознаки поняття «адміністративна відповідальність».
Description
Keywords
administrative responsibility, administrative violations, area of protection of natural environment and the use of natural resources, scientific approaches, concept, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, галузь охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, наукові підходи, концепція
Citation
Collections