Організаційно-правові та методичні засади удосконалення діяльності психологічної служби МВС України. Organizational-legal and methodical principles of improvement of the psychological service of the Ministry of Interior of Ukraine.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У результаті теоретичного аналізу та узагальнення проблеми щодо ефективного функціонування психологічної служби МВС України розроблено теоретичні засади та науково обґрунтовано практичні рекомендації щодо шляхів і засобів удосконалення організаційно-правового та методичного забезпечення психологічної служби МВС України. Виявлено фактори, які заважають ефективній роботі служби та негативно впливають на її розвиток. Надано рекомендації щодо удосконалення роботи психологічної служби МВС України, зазначено першочергові заходи, які доцільно здійснити для відповідності психологічної служби МВС України сучасним потребам практики та наближення до сучасних світових стандартів.Определено, что одной из важных сфер применения практической психологии является психологическая служба МВД Украины. Как ведомственная служба она создана на основании решения Коллегии МВД Украины «Об утверждении Концепции психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Украины» от 3 февраля 1997 года № 2 КМ/2.As a result of the theoretical analysis and generalization of a problem on effective functioning of the psychological service of the Ministry of Interior of Ukraine, the theoretical bases, and the practical recommendations about the ways of improvement of the organizational, legal and methodical providing of the psychological service of the Ministry of Interior of Ukraine are developed.
Description
Keywords
практична психологія, психологічна служба, психологічне забезпечення, оперативно-службова діяльність, службово-бойова діяльність, нормативно-правова регламентація психологічного забезпечення, практическая психология, психологическая служба, психологическое обеспечение, оперативно-служебная деятельность, служебно-боевая деятельность, нормативно-правовая регламентация психологического обеспечения, practical psychology, psychological service, psychological support, operative-service activity, service-combat activity, legal regulation of psychological support
Citation