УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ