МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ