СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. STATISTICAL EVALUATION OF UNEMPLOYMENT PROBLEMS IN UKRAINE

Abstract
У статті досліджено та проаналізовано рівень безробіття в Україні за певний період (2000-2018 рр.). Розглянуто загальний стан рівня безробіття України. Визначена кількість економічно активного населення України й з’ясована його динаміка. Здійснено розподіл безробітних за віком. Доведено, що найбільш питомою вагою в загальній структурі відзначається вікова група 15-24 років. Проведено порівняльний аналіз кількості безробітних в сільській та міській місцевостях та України в цілому з розвиненими країнами світу. Визначено причини, методи подолання та зменшення рівня безробіття. The article investigates and analyzes the unemployment rate in Ukraine for a certain period (2000-2018). The general state of the unemployment market of Ukraine is considered. We compared the number of unemployed in rural and urban areas, and identified the causes and methods of overcoming and reducing unemployment. The unemployment rate of Ukraine was compared with the developed countries of the world, namely with Japan, Great Britain, USA and Poland. a comparison of the number of unemployed in rural and urban areas.
Description
Keywords
Citation
Collections