Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я в умовах пандемії. Criminalistics methodology for investigating criminal offences related to public funding of the healthcare sector in a pandemic.

Abstract
У дисертації на монографічному рівні досліджено концептуальні положення криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я в умовах пандемії, сформовано теоретичні положення та надано практичні рекомендації. Проаналізовано сучасний стан, теоретичну розробленість проблеми розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я в умовах пандемії. Визначено особливості предмета й обстановки вчинення зазначених кримінальних правопорушень; схарактеризовано особу правопорушника; актуалізовано типові способи вчинення зазначених кримінальних правопорушень і типову слідову картину як елементи криміналістичної характеристики. З’ясовано особливості відкриття кримінального провадження та обставини, що підлягають встановленню; окреслено типові слідчі ситуації та версії щодо встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Висвітлено особливості проведення обшуку, огляду, допиту за цією категорією кримінальних проваджень. Сформульовано пропозиції щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин події правопорушення; окреслено можливості використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров’я в умовах пандемії.
Description
Keywords
пандемія, COVID-19, коронавірусні інфекції, надзвичайна ситуація, методика розслідування кримінальних правопорушень, досудове розслідування, кримінальні провадження, галузь охорони здоров’я, державне фінансування, бюджетні кошти, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії
Citation
Collections