ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ