ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОСІБ, ЯКІ ДАЮТЬ ПОЯСНЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ