НАЛОГОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена питанню співвідношення переконання і примусу в податковому праві. Автор прийшов до висновку, що соціальне призначення і ефективність переконання і примусу визначається тим, що вони: зумовлені загальними соціально-економічними закономірностями розвитку суспільства; повинні перебувати в нерозривній єдності; залежать від того, наскільки правильно відображаються життєві потреби розвитку суспільства; засновані на співвідношенні переконання і примусу, яке зумовлено сутністю і станом суспільства і держави. The article is devoted to the question of the relationship of persuasion and coercion in the tax law. The author came to the conclusion that the social purpose and the effectiveness of persuasion and coercion is determined by what they are: caused by General socio-economic laws of social development; must be in unbreakable unity; depend how correctly reflected the vital needs of society; based on a relationship of persuasion and coercion due to the nature and state of society and the state.
Description
Keywords
переконання, примус, оподаткування, податковий обов’язок, належне виконання обов’язку, persuasion, coercion, taxation, tax obligation, due performance of the duties
Citation
Collections