МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОВС ПРИ ВИКОНАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ