ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. On the question of the conceptual and category apparatus of legal liability

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано роль юридичної відповідальності у контексті особливого значення цього правового феномену як одного з найбільш ефективних механізмів забезпечення правомірної поведінки суб’єктів права, засобу захисту інтересів особи, суспільства, держави, що в сучасних умовах набуває особливого значення. Розглянуто науково-теоретичні та практичні проблеми багатоаспектності юридичної відповідальності як однієї з вагомих гарантій дотримання прав та свобод людини і громадянина, особливо на етапі протидії військовій агресії Російської Федерації проти Української держави. Важливе значення має військовий супротив, економічний опір, дипломатичне протистояння та юридична протидія – щоденний потужний доктринальний супровід та практична робота як на національному, так і на міжнародному рівнях. The role of legal responsibility in the context of special significance of this legal phenomenon as one of the most effective mechanisms of ensuring lawful behavior of the law subjects, means of protection of interests of the person, the society, the state that in modern conditions is acquiring special value is analyzed. The scientifictheoretical and practical problems of multifaceted legal responsibility are considered as one of the important guarantees of human and civil rights observance and freedoms, especially at the stage of counteraction to the Russian Federation military aggression against Ukraine.
Description
Keywords
юридична відповідальність, міжнародно-правова відповідальність, правопорушення, правомірна поведінка, права людини, держава, legal responsibility, international legal responsibility, offenses, lawful conduct, human rights, state
Citation
Collections