Про судову практику та нормативні передумови пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяк інших осіб. On judicial practice and normative preconditions for pension provision of persons discharged from military service and some other persons

Abstract
У статті розглядаються питання нормативно-правових підстав та особливостей реалізації окремими категоріями працівників правоохоронних органів права на пенсійне забезпечення. Акцентовано увагу на розбіжностях та неоднозначному тлумачення та застосуванні територіальними органами Пенсійного фонду України процесуальних і матеріальних норм права під час здійснення нарахування та виплат. Виділено окремі позиції щодо принципів формування ліквідаційними комісіями територіальних ГУМВС/УМВС в областях довідок грошового забезпечення, які є основою здійснення перерахунку пенсії.
Description
Гуцуляк М.Я. Про судову практику та нормативні передумови пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяк інших осіб // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ, каф. спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. - Харків: ХНУВС, 2018. - с.12-15
Keywords
Нормативно-правові акти, накази, розпорядження, постанова, соціальний захист, пенсійне забезпечення, територіальні органи пенсійного фонду, ліквідаційні комісії, перерахунок, виплати, грошове забезпечення, Normative-legal acts, orders, instructions, resolution, social protection, pension provision, territorial bodies of the pension fund, liquidation commissions, recalculation, payments, monetary provision
Citation
Collections