Конституційно­правові основи співробітництва України з країнами­членами ЄС щодо статусу переміщених осіб. Constitutional and legal basis of cooperation between Ukraine and EU member states regarding the status of displaced persons from Ukraine.

Abstract
Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретичних аспектів і практичної реалізації конституційно­правових основ співробітництва України з країнами­членами ЄС щодо статусу переміщених осіб з України, аналізі особливостей їх забезпечення в правотворчій і правозастосовній діяльності та розробка на їх основі висновків, узагальнень і пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює правовий статус переміщених осіб з України в державах – членах Європейського Союзу.
Description
Keywords
Європейський Союз, конституційно­правові основи, тимчасовий захист
Citation
Collections