РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ