ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА ЛАТВІЇ: ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена порівняльному дослідженню особливостей проведення децентралізаційних процесів в Україні та Латвії. Україна та Латвія мають спільні та відмінні риси реалізації децентралізації влади. У статті розкрито спочатку добровільний, а потім – примусовий процес формування об’єднаних самоуправлінь в Латвії протягом тривалого часу. Також у статті висвітлено українську реформу місцевого самоврядування, яка стартувала з не розробленою остаточно законодавчою базою, однак на принципі добровільності, і за два роки реформи в Україні створено приблизно 17% об’єднаних громад. The article is devoted to a comparative study of the characteristics of decentralization processes in Ukraine and Latvia. Ukraine and Latvia have common and distinctive features of the implementation of the decentralization of power. First of all voluntary and then forced formation of the united municipalities in Latvia during a long time are revealed in the article. The article also shows the Ukrainian local government reform, which has started with an uncompleted legal framework, but on the principle of voluntariness. In two years of reform in Ukraine about 17% of the combined communities were created.
Description
Keywords
децентралізація влади, реформа місцевого самоврядування, адміністративно-територіальний устрій, об’єднані територіальні громади, демократія, принцип добровільності,decentralization of power, reform of local self-government, administrative-territorial unit, combined territorial communities, democracy, principle of voluntariness
Citation
Collections