ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНОЮ ПРАВА НА ЗАХИСТ: ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ