Загальні засади майнових відносин в господарських об’єднаннях