Сучасна державно-правова політика України в умовах глобалізації