РИЗИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. RISKS OF STRATEGIC PLAN OF DEVELOPMENT ARE IN AGRICULTURE

Abstract
Стаття присвячена визначенню видів та сутності ризиків, які виникають при розробці стратегічних планів розвитку сільськогосподарського підприємства. В статті розглянуло сучасні напрямки розвитку сільського господарства, види стратегічних планів розвитку підприємства та наведено заходи щодо зниження ризиків в планах різних рівнів. The article is devoted to the definition kinds and contents of risks which arise during the elaboration plans of development agricultural enterprises. It is considered modern directions development of agriculture, strategic plans and there is proposed measures to reduce different levels of risks.
Description
Keywords
Citation
Collections