Санкції щодо кримінальних авторитетів: проблеми теорії та практики. Sanctions against criminal authorities: problems of theory and practice

Abstract
Розкрито проблемні питання застосування санкцій щодо кримінальних авторитетів, пов’язані з відсутністю ефективного механізму їх застосування, можливістю застосування санкцій до громадян України, проблемами обґрунтування підстав їх застосування, а також відсутністю підстав відповідальності за невиконання санкцій. Проаналізовано положення статті 209-2 «Умисне порушення вимог законодавства щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», викладеної в проєкті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і територіальної цілісності України» (реєстр. № 4002 від 01.09.2020). Problematic issues of the application of sanctions against criminal authorities are revealed, related to the lack of an effective mechanism for their application, the possibility of applying sanctions to citizens of Ukraine, the problems of substantiating the grounds for their application, as well as the lack of grounds for responsibility for non-fulfillment of sanctions. The provisions of Article 209-2 "Intentional violation of the requirements of legislation regarding the application of special economic and other restrictive measures (sanctions)" set forth in the draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Establishing Liability for Violation of the Requirements of the Sanctions Regime Acting for the Protection of of national security and territorial integrity of Ukraine" (reg. No. 4002 dated September 1, 2020).
Description
Вознюк А. А. Санкції щодо кримінальних авторитетів: проблеми теорії та практики. 30 років розбудови Української державності та кримінальна юстиція як її базовий компонент: чого досягнуто і що втрачене?: матеріали VII Львівського форуму кримінальної юстиції (Львів, 16–17 верес. 2021 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2022. С. 19–27.
Keywords
санкції, організована злочинність, злочинна організація, злочинна спільнота, кримінальний авторитет, «вор в законі», «положенець», «смотрящий», sanctions, organized crime, criminal organization, criminal community, criminal authority, "thief in law", "inmate", "watcher"
Citation