ДОКАЗУВАННЯ ОБСТАВИН, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОСОБУ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ