Дотримання правових гарантій та свобод людини в процесі доказування