СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ЗА ОЦІНКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ І МІЖНАРОДНИХ УСТАНОВ