ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ “БЕЗПЕКА” ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ