ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ